Plano Anual de Actividades

Esta página refere-se a todos os projectos e visitas de estudo planeadas e efectuadas no Agrupamento Vertical de Escolas da Abelheira durante o ano lectivo de 2014/15.

Podemos navegar pelo menu interactivo e consultar em cada escola do Agrupamento o respectivo plano de actividades.

Anúncios